Monthly Archives - maig 2020

Aprenentatge i Servei a les escoles: creació d’instruments musicals

L'aumnat de 2n d'ESO una vegada més se l'ha interpel.lat per fer un encàrrec des de les escoles de primària. En aquest cas però són ells qui encarregaven!!! Els alumnes de 6è de primària de l'escola  Vila Olímpica , per tal de treballar l'organologia (famílies d'instruments,  procediments de so...), han fet una sèrie d' instruments musicals utiltizant estris de casa i altres materials reutilitzats . La professora de música d'aquesta escola (Elena Timon),  els va plantejar l'activitat com un repte . En aquesta  s'inclouen els vídeos realitzats per l'alumnat de secundària i que havien de servir com a model d'inspiració . La proposta inicial seguia les pautes d'una activitat publicada pel Departament d'Educació: ambit_artistic_musica_1r_3r_eso_const_instrument La proposta feta per l'escola als seus alumnes : A partir d'aquesta proposta l'alumnat de primària ha creat els següents instruments : PERCUSSIÓ: INSTRUMENTS DE VENT INSTRUMENTS DE CORDA:

Musiquem obres pictòriques

En temps de confinament què millor que passejar-se pels museus i crear musica inspirant-se en els quadres dels artsites més rellevants de la pintura contemporània? Això és el que han fet els i les alumnes de 2n d'ESO els qual han escollit entre diversos artistes una sèrie d'obres per fer en primer lloc una petita recerca que han plasmat en forma d'infografia o presentacio i després han creat la música més adient mab diferent programari al seu abast: Garageband, Noteflight, soundtrap, Musyc.. Tampoc ha faltat la reflexió: perquè he escollit una obra i no una altra?, perquè Kandinsky i no Miró o Frida Kahlo? i per suposat abans de composar reflexionar sobre aquelles emocions,records, o sentiments que el quadre li evoca per tal de crear una música tenint en compte aquests. En aquesta actvitat podem veure doncs com es posen en valor diferents competències: la comunicativa (en el moment de fer la recerca), l'artística, l'aprendre a aprendre i per suposat les transversals: personal i social i la digital. El producte ha estat un èxit: per aquest han utilitzat el programa My avatar per tal d'introduir un o diversos personatge passejant entre aquestes obres d'art i la seva música de fons , que [...]