Sin categoría

Arnold Schönberg. El Dodecafonisme

    A l'aula de música hem parlat molt d'Arnold Schönberg [Viena, 1874 - Los Àngeles, 1951], hem escoltat la seva música i hem conegut el seu mètode de composició de dotze sons, el dodecafonisme.   Schönberg va viure dues guerres mundials. Era jueu. La seva música va ser considerada 'música degenerada' (entartete Musik) pel règim nazi, així com tot l'art Modern (entartete Kunst). Abans d'exiliar-se als Estats Units va viure un any a Barcelona, al carrer de La Baixada de Briz, ara carrer d'Arnold Schönberg. Allà va néixer la seva filla Núria.     Schönberg també pintava. Es va fer molt amic de Kandinsky, un pintor que també tocava el cello i el piano. Podríem dir de Schönberg que va voler copsar amb la música tota aquella pintura abstracta de colors i formes, i que Kandinsky va voler "pintar la música", la més abstracta de totes les arts. Ens ha interessat molt el compositor, el seu pensament matemàtic sobre la música, però també ens ha interessat la persona, un músic que pinta i que dedica part del seu temps als seus invents domèstics, professor de grans músics (Alban Berg, Anton Webern, Robert Gerard...), fundador de la coneguda com a "Segona escola de Viena" i pare de [...]

Obstinats per a grups de percussió

Composicions per a grup instrumental de percussió. Els grups de treball que han triat fer una composició d'un obstinat per a grup instrumental de percussió han editat la partitura amb noteflight, han assajat els obstinats, i han provat l'encaix de les improvisacions. Després ho han interpretat pels seus companys, tot i que, en general, han reclamat més dies per assajar. I és que l'artista mai està del tot satisfet: sempre pensa que ho pot fer millor.   2nC'1   1rB'1   1rC'1   1rC'2 1rB'2 1rC'3 2nB'1 Partitura Interpretació 1rA'1 1rA'2 2nA'1  

Percussió corporal. Body percussion. Body Music.

Hem experimentat amb les possibilitats tímbriques de la percussió corporal. Hem après a escriure els ritmes que fem amb mans, dits i peus. Hem assajat, repetit, imitat, llegit... També hem inventat percussions corporals a dues veus. I, és clar, per no oblidar les nostres creacions, les hem escrit. Hem fet servir noteflight i ens ha quedat així: Interpretació     Interpretació         També ens ha agradat Bodypercussion, per Santi Serratosa i Mariona Castells:

Nadal 2012

Els nois i les noies de Comissió de Música interpreten un Calipso en el concert de Nadal 2012 També van cantar Siyahamba, Give it up i Count on me, de Bruno Mars.   Si ens vols fer arribar alguna altra fotografia, ja saps on som.

Fer música a l’ESO

La matèria de música de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 1. Utilitzar la veu, els instruments i el cos per expressar-se musicalment de forma creativa i personal. 2. Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica. 3. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals. 4. Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la creació musical i per a l’expressió corporal. 5. Participar, de forma responsable i proactiva, en activitats musicals organitzades a l’aula, al centre o a la comunitat educativa afavorint la cooperació i el treball comú. 6. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació. 7. Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per enriquir els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva. 8. Fer ús de la tecnologia per enriquir la percepció, l’expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític. 9. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor [...]