Sin categoría

Percussió corporal. Body percussion. Body Music.

Hem experimentat amb les possibilitats tímbriques de la percussió corporal. Hem après a escriure els ritmes que fem amb mans, dits i peus. Hem assajat, repetit, imitat, llegit... També hem inventat percussions corporals a dues veus. I, és clar, per no oblidar les nostres creacions, les hem escrit. Hem fet servir noteflight i ens ha quedat així: Interpretació     Interpretació         També ens ha agradat Bodypercussion, per Santi Serratosa i Mariona Castells:

Nadal 2012

Els nois i les noies de Comissió de Música interpreten un Calipso en el concert de Nadal 2012 També van cantar Siyahamba, Give it up i Count on me, de Bruno Mars.   Si ens vols fer arribar alguna altra fotografia, ja saps on som.

Fer música a l’ESO

La matèria de música de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 1. Utilitzar la veu, els instruments i el cos per expressar-se musicalment de forma creativa i personal. 2. Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica. 3. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals. 4. Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la creació musical i per a l’expressió corporal. 5. Participar, de forma responsable i proactiva, en activitats musicals organitzades a l’aula, al centre o a la comunitat educativa afavorint la cooperació i el treball comú. 6. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació. 7. Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per enriquir els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva. 8. Fer ús de la tecnologia per enriquir la percepció, l’expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític. 9. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor [...]