Author - Carme Gabaldon

Nadal 2012

Els nois i les noies de Comissió de Música interpreten un Calipso en el concert de Nadal 2012 També van cantar Siyahamba, Give it up i Count on me, de Bruno Mars.   Si ens vols fer arribar alguna altra fotografia, ja saps on som.

Fer música a l’ESO

La matèria de música de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 1. Utilitzar la veu, els instruments i el cos per expressar-se musicalment de forma creativa i personal. 2. Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica. 3. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals. 4. Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la creació musical i per a l’expressió corporal. 5. Participar, de forma responsable i proactiva, en activitats musicals organitzades a l’aula, al centre o a la comunitat educativa afavorint la cooperació i el treball comú. 6. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació. 7. Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per enriquir els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva. 8. Fer ús de la tecnologia per enriquir la percepció, l’expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític. 9. Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor [...]

Benvinguda

Benvingudes, Benvinguts,   A l'institut Quatre Cantons del Poblenou iniciem el bloc de l'aula de música. Aquí compartirem el nostre dia dia, el que escoltem, el que cantem, la nostra música i els nostres projectes, un escenari petit i molta energia. Pujar a l'escenari no és fàcil; alguns dies estem inspirats i ens surt millor; d'altres, no tant... Per millorar necessitem pràctica, temps, constància, no defallir, creure en l'èxit col·lectiu i creure en la nostra aportació com a part imprescindible d'aquest èxit. Aquesta és la inspiració que busquem, en paraules de Picasso, "cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando".