Monthly Archives - novembre 2013

Màquines! Un projecte per imaginar el món

Les màquines antigues i les noves, les que hi havia al nostre institut quan era una fàbrica, les que s'acaben d'inventar, el barret verd de la imaginació i la creativitat, el treball en equip, el joc amb els timbres, les possibilitats sonores d'alguns materials, el cos, els instruments, el ritme, les polirítmies, els períodes, el soroll i el so, els decibels, les màquines que encara no existeixen, però que potser un dia... Tot això i més, el nostre projecte Màquines! anirà creixent. Aquí teniu el Flyer del nostre projecte i les primeres produccions, de 3r C i 3r A i de 2n A. Bona feina!   El nostre Flyer Màquines! a Smore     Com sonen les màquines que hem dissenyat? Fabriquen quelcom?   "Peter Pan's Dreams"                   "Màquina de polir" (Els creadors no especifiquen què poleix...)       "Klonen Machine"                 "Màquina de fer núvols"     D'on han sortit tantes idees? Bonus track! Els vídeos!     Màquines! Les idees i la investigació tímbrica a 3r A.   "Armari rentador"   "Maxitró" "Projecte X" "Sueñatrón"   I les Màquines! dissenyades a 2n A. Bona feina!        

Màquines! Bonus Track

Com es va fer? Desvetllem les troballes de la recerca tímbrica, sons interessants fets amb materials de rebuig, amb el propi cos, amb la boca, i descoberta de les tècniques expandides dels instruments de l'aula.   Màquina de polir, 3rC, 2013               “Peter Pan’s Dreams”, 3r C, 2013     “Klonen Machine”, 3r C, 2013     “Màquina de fer núvols”, 3r C, 2013