Monthly Archives - març 2013

Arnold Schönberg. El Dodecafonisme

    A l'aula de música hem parlat molt d'Arnold Schönberg [Viena, 1874 - Los Àngeles, 1951], hem escoltat la seva música i hem conegut el seu mètode de composició de dotze sons, el dodecafonisme.   Schönberg va viure dues guerres mundials. Era jueu. La seva música va ser considerada 'música degenerada' (entartete Musik) pel règim nazi, així com tot l'art Modern (entartete Kunst). Abans d'exiliar-se als Estats Units va viure un any a Barcelona, al carrer de La Baixada de Briz, ara carrer d'Arnold Schönberg. Allà va néixer la seva filla Núria.     Schönberg també pintava. Es va fer molt amic de Kandinsky, un pintor que també tocava el cello i el piano. Podríem dir de Schönberg que va voler copsar amb la música tota aquella pintura abstracta de colors i formes, i que Kandinsky va voler "pintar la música", la més abstracta de totes les arts. Ens ha interessat molt el compositor, el seu pensament matemàtic sobre la música, però també ens ha interessat la persona, un músic que pinta i que dedica part del seu temps als seus invents domèstics, professor de grans músics (Alban Berg, Anton Webern, Robert Gerard...), fundador de la coneguda com a "Segona escola de Viena" i pare de [...]